Certyfikaty białe

System świadectw efektywności energetycznej, tzw. “białych certyfikatów”, to szansa na szybszy zwrot środków zainwestowanych w modernizację obiektu lub pozyskanie dodatkowych funduszy na planowane inwestycje.

świadectwo efektywności energetycznej
.

Czym są białe certyfikaty?

Białe certyfikaty to świadectwa potwierdzające zaoszczędzenie określonego wolumenu energii (10 TOE, około 116MWh) w wyniku realizacji inwestycji służących poprawie efektywności energetycznej. Białe certyfikaty posiadają prawa majątkowe i są przedmiotem obrotu na towarowej giełdzie energii.

Przedsięwzięcia służące poprawie efektywności energetycznej.

  • modernizacja: oświetlenia, urządzeń przeznaczonych do użytku domowego, urządzeń potrzeb własnych, urządzeń i instalacji wykorzystywanych w procesach przemysłowych, lokalnych sieci ciepłowniczych i lokalnych źródeł ciepła;
  • izolacja instalacji przemysłowych;
  • przebudowa lub remont budynków;
  • odzysk energii w procesach przemysłowych;
  • ograniczenie: przepływów mocy biernej, strat sieciowych w ciągach liniowych, strat w transformatorach;
  • stosowanie do ogrzewania lub chłodzenia obiektów energii wytwarzanej we własnych lub przyłączonych do sieci odnawialnych źródłach energii (w rozumieniu ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne), ciepła użytkowego w kogeneracji (jw.) lub ciepła odpadowego z instalacji przemysłowych.

Jeśli w latach 2014-2016 przeprowadzili Państwo jedną lub więcej inwestycji z powyższej listy lub planują Państwo przeprowadzenie modernizacji obiektu zachęcamy do kontaktu. Zapewniamy przygotowanie pełnej dokumentacji technicznej i złożenie wniosku o wydanie świadectw oraz pomoc w ich spieniężeniu na towarowej giełdzie energii.

Skontaktuj się z nami

22 722 20 35

Zobacz również

Oferujemy liczne usługi dodatkowe oraz wsparcie techniczne dla naszych systemów

Nasza firma świadczy pełen zakres usług związanych z zarządzaniem takimi mediami jak energia elektryczna, gaz, energia cieplna, woda. Pełny outsourcing powoduje że klient przeznacza swój czas na sprawy bezpośrednio związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, a współpraca z nami powoduje że zachowuje poczucie bezpieczeństwa energetycznego na obiekcie. | więcej

Czym jest Evosystem ?

EvoSystem jest serwisem www udostępniającym wizualizację zużycia mediów. Dane pomiarowe dostarczone do serwerów EvoSystem są wczytywane do baz danych, a następnie za pośrednictwem strony internetowej www.evosystem.pl udostępniane są użytkownikom | więcej

Poznaj zalety nowoczesnego systemu Evo Commander

Evo-Commander jest rozbudowaną wersją Evo-S, dzięki której użytkownik ma możliwość sterowania urządzeniami w obiekcie, a tym samym kontroli nad całym obiektem czy grupą obiektów. Evo-Commander wyposażony jest w 36 programowalnych wyjść/wejść. Wyjścia są przeznaczone do podłączenia przekaźników styczników wykonawczych. Wejścia natomiast służą do potwierdzenia zwrotnego wykonania czynności na wyjściach. | więcej

Evo system logo

Evolution System Sp. j.
ul. Poznańska 86/88
05-850 Jawczyce

tel./faks 22 722 20 35
tel. 609 776 789

www.evosystem.pl
biuro@evosystem.pl

 icon_social_xl_05 icon_social_xl_03

© Copyright 2017 Evolution System.Wszystkie prawa zastrzeżone.