Audyty efektywności energetycznej

W dniu 1 października 2016 roku weszła w życie ustawa z dnia 20 maja 2016 roku o efektywności energetycznej (Dz. U. z 2016 r., poz. 831). Ustawa ta wprowadza nowe obowiązki dla przedsiębiorców.

.
.

Audyt energetyczny co 4 lata

Zgodnie z art. 36 ustawy, przedsiębiorcy mają obowiązek przeprowadzania audytu energetycznego przedsiębiorstwa, tj. analizy energetycznej obejmującej minimum 90% zużycia energii. Audyt należy przeprowadzać co 4 lata, przy czym pierwszą kontrolę należy wykonać do dnia 1 października 2017 roku (art. 51). Dokumentację z przeprowadzonego audytu należy złożyć do Urzędu Regulacji Energetyki.

Nieprzeprowadzenie audytu grozi nałożeniem kary pieniężnej w wysokości do 5% przychodu przedsiębiorcy osiągniętego w poprzednim roku podatkowym.

 

Kogo dotyczy ustawa?

Obowiązek przeprowadzenia audytu dotyczy przedsiębiorstw, które w dwóch ostatnich latach obrotowych (licząc osobno dla każdego roku):

  • zatrudniały średniorocznie co najmniej 250 pracowników (w przeliczeniu na pełne etaty niezależnie od formy zatrudnienia)

lub

  • osiągnęły sumę bilansową w wysokości 43 mln € (175,827 mln zł jeśli rokiem obrotowym będzie rok 2015)

 lub

  • osiągnęły roczny obrót w wysokości 50 mln € (204,45 mln zł jeśli rokiem obrotowym będzie rok 2015).

Szybkie działania

Evolution System zaleca podjęcie stosownych kroków w najbliższym możliwym terminie. W miarę zbliżania się terminu wykonania pierwszego audytu energetycznego (1 października 2017 roku) ceny mogą wzrosnąć.

Zapewniamy przygotowanie pełnej dokumentacji technicznej oraz pomagamy w złożeniu audytu do Urzędu Regulacji Energetyki.

Skontaktuj się z nami

22 722 20 35

Zobacz również

Poznaj zalety nowoczesnego systemu Evo Commander

Evo-Commander jest rozbudowaną wersją Evo-S, dzięki której użytkownik ma możliwość sterowania urządzeniami w obiekcie, a tym samym kontroli nad całym obiektem czy grupą obiektów. Evo-Commander wyposażony jest w 36 programowalnych wyjść/wejść. Wyjścia są przeznaczone do podłączenia przekaźników styczników wykonawczych. Wejścia natomiast służą do potwierdzenia zwrotnego wykonania czynności na wyjściach. | więcej

Oferujemy liczne usługi dodatkowe oraz wsparcie techniczne dla naszych systemów

Nasza firma świadczy pełen zakres usług związanych z zarządzaniem takimi mediami jak energia elektryczna, gaz, energia cieplna, woda. Pełny outsourcing powoduje że klient przeznacza swój czas na sprawy bezpośrednio związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, a współpraca z nami powoduje że zachowuje poczucie bezpieczeństwa energetycznego na obiekcie. | więcej

Czym jest Evosystem ?

EvoSystem jest serwisem www udostępniającym wizualizację zużycia mediów. Dane pomiarowe dostarczone do serwerów EvoSystem są wczytywane do baz danych, a następnie za pośrednictwem strony internetowej www.evosystem.pl udostępniane są użytkownikom | więcej

Evo system logo

Evolution System Sp. j.
ul. Poznańska 86/88
05-850 Jawczyce

tel./faks 22 722 20 35
tel. 609 776 789

www.evosystem.pl
biuro@evosystem.pl

 icon_social_xl_05 icon_social_xl_03

© Copyright 2017 Evolution System.Wszystkie prawa zastrzeżone.